TRENDMODEL

DE BELANGRIJKSTE THEMA’S VAN 2021-2031

Met behulp van ons Futurise®-trendmodel brengen we maatschappelijk gedrag en de onderliggende behoeftes in kaart. Het model helpt ons om specifiek gedrag te herkennen en het in perspectief te plaatsen. Bovendien stelt het ons in staat om toekomstig gedrag te voorspellen. Als we door de bril van Futurise® naar de toekomst kijken, dan zien we 6 belangrijke thema’s. Aan de hand van deze thema’s hebben we onze toekomstvisie opgesteld.

Ons wereldwijde netwerk van connectors

Actief betrokken in key-regio’s in de wereld

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Onze verbinding met de wereld

Global Connectors Network

Om de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de voet te volgen, zijn we verbonden met een netwerk van connectors in verschillende key-regio’s in de wereld. Ze houden ons op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen en initiatieven. Het zijn ook onze vaste contactpersonen om met nieuwe organisaties in contact te komen, bijvoorbeeld om inspiratiereizen te organiseren.

Karakteristieken per regio

Iedere regio heeft eigen karakteristieken waar bepaalde Futurise®-thema’s zich bijvoorbeeld sterk manifesteren. Zo is Scandinavië voor ons bijvoorbeeld een grote inspiratiebron als het gaat om de thema’s Naturiteit en Escapisme. En van onze connector uit Caïro krijgen we prachtige verhalen over het thema Strijdlust.

Over ons

Ervaringen van klanten

“Door Futurise® hebben we een goed onderbouwd en doorleefd beeld gekregen van de wijzigingen die plaatsvinden en de toekomst vormgeven. De inzichten en inspirerende voorbeelden hebben we vertaald naar een sterk geloof van onze rol met daaraan gekoppeld concrete acties en groeiplatformen. Futurise® heeft ervoor gezorgd dat we met vertrouwen, trots en positieve energie verder kunnen bouwen aan een betekenisvolle toekomst en heeft onze organisatie en onze merken naar een future-proof  ‘next level’ gebracht.”

“Het Futurise®-model heeft ons als team vooral meer inzichten gebracht in wat de wereld ons de komende jaren gaat brengen met betrekking tot trends, stromingen en emoties die leven of zullen leven onder de consumenten en welke rol ons merk daarin kan en zal spelen. Door dit model konden we parallellen trekken tussen de lancering van Danerolles in 1974 en waar we nu staan op de curve van Kondratieff. Uitermate inspirerend!”

Copyright 2021, All Rights Reserved.