Onze verbinding met de wereld

Global Connectors Network

Om de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de voet te volgen, zijn we verbonden met een netwerk van connectors in verschillende key-regio’s in de wereld. Ze houden ons op de hoogte over bijzondere gebeurtenissen en initiatieven. Het zijn ook onze vaste contactpersonen om met nieuwe organisaties in contact te komen, bijvoorbeeld om inspiratiereizen te organiseren.

Karakteristieken per regio

Iedere regio heeft eigen karakteristieken waar bepaalde Futurise®-thema’s zich bijvoorbeeld sterk manifesteren. Zo is Scandinavië voor ons bijvoorbeeld een grote inspiratiebron als het gaat om de thema’s Naturiteit en Escapisme. En van onze connector uit Caïro krijgen we prachtige verhalen over het thema Strijdlust.