Yvonne van Sark

Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. Hoe is dat voor jongeren en wat vraagt dat van andere generaties?

Mohamed Helmy

Activisme, strijdlust en opkomen voor het maatschappelijke belang in een wereld met weinig ruimte voor protest. Hoe gaat dat?

Nike

Nike durft als merk duidelijk positie in te nemen, op de barricades te springen en activistisch campagne te voeren.

Alchemist

Een restaurant in Kopenhagen dat met het eten en het interieur aandacht vraagt voor dringende issues.

Ben & Jerry’s

Het beroemde ijsjesmerk heeft in Australië een activistisch ijsje gelanceerd om een einde te maken aan fosiele brandstoffen.